Hop til indhold

De frie fagskoler har siden 2015 kunnet tilbyde elever undervisning som enkeltfag i dansk og matematik og afholde prøver svarende til folkeskolens 9. eller 10. klasse-prøver. Det overordnede formål med enkeltfagsordningen er at give de frie fagskoler mulighed for at hjælpe elever med at blive parate til ungdomsuddannelse.

En femårsstatus viser, at enkeltfagsordningen har levet op til den målsætning. Ved at dygtiggøre eleverne både fagligt, personligt og socialt begynder flere på en ungdomsuddannelse efter at have gennemført et enkeltfagsforløb på en af landets frie fagskoler.

Elever på enkeltfagsordningen begynder desuden i højere grad på en erhvervsuddannelse end elever i ordinære 10. klassetilbud. Det var også et af ordningens erklærede mål.

I ordningen lyder kravet, at eleverne ikke tidligere må have fået en gennemsnitskarakter på 2,0 eller derover i folkeskolernes afgangsprøver i dansk og matematik. Den nye evalueringsrapport viser imidlertid, at kun ca. 53% af de elever, der går til enkeltfagsprøver, lever op til det krav. Dermed følger de frie fagskoler i udpræget grad ikke lovgivningen på området.

Om frie fagskoler

  • Der findes 13 frie fagskoler i Danmark, hvoraf to er specialskoler. De frie fagskoler er overvejende kostskoler, men kan også have dagelever.
  • Undervisningen på de frie fagskoler er en blanding af boglig undervisning og praktiske og erhvervsrettede fag.
  • Der undervises på forskellige faglige niveauer, der alle peger frem mod uddannelse og erhverv afhængigt af elevens faglige og sociale kompetencer, muligheder og udfordringer. 

Rapporten er lavet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og bygger på interview med forstanderne på samtlige 13 frie fagskoler samt interview med ledelse, lærere og elever på fire udvalgte frie fagskoler. Derudover inddrages resultater fra en registerundersøgelse af frie fagskoler, som er udarbejdet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Læs EVAs rapport (eva.dk)

Læs STUKs registerundersøgelse (pdf).

Tal for frie fagskoleelevers overgang til uddannelse er siden blevet revideret. Læs mere her:

Nye tal for frie fagskoleelevers overgang til uddannelse (pdf).