Hop til indhold

I februar 2020 indgik folkeskoleforligskredsen en aftale om at skabe et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem. Det blev aftalt, at de eksisterende nationale test gennemføres, indtil et nyt system træder i kraft, men at de skulle forbedres til skoleåret 2020/2021, så testene bliver mere retvisende på elevniveau.

Forbedringerne af testsystemet er nu klar og betyder samlet, at testresultatet for eleverne er blevet mere sikkert. De elever, der tager nationale test, vil ikke i testsituationen opleve nogen forandring i forhold til tidligere.

Tidligere års testresultater er genberegnet, så det fortsat er muligt at sammenligne resultater med afholdte test i perioden 2015-2020.

I forbindelse med ændringerne af testsystemet er vejledningsmaterialet blevet opdateret. Der er samtidig udarbejdet nyt vejledningsmateriale målrettet lærerne samt en kort videovejledning målrettet forældrene. Materialerne kan findes på uvm.dk/nationaletest.

Børne- og undervisningsministeren og Folketingets partier blev den 18. januar enige om at udvide den periode, hvor testene kan tages. I år kan skoler derfor gennemføre nationale test på skolerne i hele perioden fra den 1. marts til og med den 11. juni.

Fakta om de nationale test

  • De nationale test er it-baserede, selvscorende og adaptive. At testene er adaptive betyder, at opgaverne i et testforløb udvælges, så de bedst muligt passer til elevens dygtighedsniveau undervejs i forløbet. Dygtige elever får de sværeste opgaver, mens elever med større faglige udfordringer får de lettere opgaver.
  • Der er ti obligatoriske nationale test i folkeskolen: dansk, læsning på 2., 4., 6. og 8. klassetrin; matematik på 3., 6. og 8. klassetrin; engelsk på 4. og 7. klassetrin samt fysik/kemi på 8. klassetrin. Derudover er der fire frivillige nationale test.
  • Hver test består af tre faglige hovedområder, der kaldes profilområder. De ændringer, der er foretaget, betyder at der kommer ét samlet testresultat for eleven. Det er sket for at øge den statistiske sikkerhed.
  • Lærerne har stadig adgang til elevernes besvarelser i alle opgaver samt til elevernes samlede testresultat.