Hop til indhold

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance er blevet enige om at foretage mindre justeringer i aftalen om sommerens prøver og eksamener marginalt.

Det betyder blandt andet, at prøven i mundtlig matematik på A-niveau ikke aflyses. Elever på alle gymnasiale uddannelser og eux-forløb med matematik A kan dermed gå til mundtlig prøve, hvis faget udtrækkes. Det gælder, uanset om matematik A er studieretningsfag eller valgfag. Alle mundtlige og skriftlige prøver i matematik aflyses stadig på C- og B-niveau.

Aftalen er desuden præciseret på tre punkter, så det står klart at:

  • prøven i skriftlig dansk i 9. klasse består af læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling, mens prøven i skriftlig matematik i 9. klasse består af en prøvedel uden hjælpemidler og en prøvedel med hjælpemidler.
  • formålet er at afholde så mange af prøverne i fag med praktisk dimension, som lokalt giver mening.
  • elever i 3.g kan komme til prøve i studieretningsfag på både A- og B-niveau.

Aftalepartierne er også blevet enige om, at formuleringen om, at elever på hf-enkeltfag/GSK og SOF skal op til 4 prøver, har den betydning, at der afholdes fra 0-4 prøver for den pågældende kursist. På den måde sikres der mere tid til ekstra undervisning.

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende spørgsmål og svar om COVID-19, heriblandt om afholdelse af prøverne på uvm.dk/corona. Det er også muligt at ringe til ministeriets hotline på telefon 7080 6707.