Hop til indhold

Elever og kursister, som står overfor at skulle til prøve i foråret og sommeren 2021, har i længere perioder været hjemsendt til nødundervisning. På grund af de særlige omstændigheder omkring undervisningen er regeringen og et bredt flertal i Folketinget enige om, at der skal gennemføres færre prøver til sommer.

De konkrete elementer i aftalen, som dækker hele Børne- og Undervisningsministeriets område, fremgår af aftaleteksten. Eksempelvis indebærer aftalen, at folkeskoleelever skal til fire prøver i 9. klasse mod normalt syv prøver. I 10. klasse afholdes fire prøver mod normalt op til 11 prøver. Elever i 10. klasse indstiller sig selv til prøve. På de gymnasiale uddannelser skal elever i 1. og 2.g til en prøve, mens elever i 1.hf skal til to prøver. I 3.g og på 2.hf skal eleverne til fire prøver. Normalt skal elever i henholdsvis 3.g og 2.hf til henholdsvis typisk cirka syv og otte-ni prøver.

Med løsningen sikres det, at eleverne får en studenterhue-begivenhed lige op til sommerferien, når de har afsluttet deres sidste mundtlige prøve.
Svendeprøverne vil også fortsat kunne afholdes.

De færre prøver vil frigive tid, som i stedet skal bruges på længere undervisning til at indhente det faglige og sociale efterslæb, der måtte være.

For de aflyste prøver vil standpunktskarakterer vil blive ophøjet til prøvekarakterer, ligesom man gjorde sidste år, så alle elever og kursister fortsat får et fuldt eksamensbevis og ikke bremses i deres videre uddannelse. På de uddannelser, hvor der normalt ikke gives standpunktskarakter, for eksempel på hf, skal der gives afsluttende standpunktskarakter for de aflyste prøver.

Aftalen indeholder også en række andre tiltag. For eksempel får skolerne mulighed for at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som nødundervisning, når der skal udarbejdes mundtlige eksamensspørgsmål. Prøvefagsudtræk offentliggøres også tidligere end normalt.

Børne- og undervisningsministeren vil – forudsat at forlængelsen af nødloven vedtages af Folketinget – omkring den 1. marts 2021 udstede bekendtgørelse med regler i overensstemmelse med aftalen.

”Jeg er glad for, at vi nu kan give en afklaring om sommerens prøver, som et bredt flertal i Folketinget står bag. Det har været et udfordrende år med nedlukning og nødundervisning, og det er der taget højde for med aftalen. Det er sikret, at COVID-19 ikke bliver en stopklods for unge, der skal videre i uddannelsesuniverset eller ud på arbejdsmarkedet. Samtidig får de unge erfaring med prøver – en erfaring, som de får brug for videre i deres uddannelse. Der er ingen perfekte løsninger under en pandemi, men vi har fundet en god balance. Vi er allerede i gang med næste skridt, som handler om at styrke elevernes trivsel og fylde så meget læring på eleverne som muligt,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

”Det har været afgørende for Venstre, at alle unge, der til sommer afslutter et uddannelsesforløb, får en ordentlig afslutning. Beslutningen om eksamen skal ske nu, så alle ved, hvordan det skal forløbe. Alle elever skal have lov til at prøve kræfter med det grønne bord, inden de skal videre i uddannelsessystemet. Derfor er aftalen med færre eksaminer vigtig for Venstre, for det er lysende klart, at corona vil sætte sit præg på eksamenerne, ligesom den har gjort på undervisningen og på pensum, og derfor er reduktion i antallet af eksaminer nødvendig. Venstre er glade for, at læseferien inddrages til undervisning. Uanset hvornår de unge kommer tilbage til klassen og klassefællesskabet, så er mere selvstudium det sidste, de har brug for,” siger undervisningsordfører Ellen Trane Nørby (V).

”Dansk Folkeparti anerkender, at der i lyset af corona-situationen er behov for en klar udmelding om rammerne for eksaminer og prøver i det kommende halve år for folkeskoler, gymnasier og erhvervs- og voksenuddannelser. I Dansk Folkeparti har vi ønsket, at rammerne skal være så normale som muligt, samtidig med at vi anerkender nødvendigheden af tilretninger i forhold til hvilken undervisning, der har været mulig i dette og sidste skoleår. Dansk Folkeparti er derfor tilfreds med, at der i aftalen er fundet en balance, som gør, at der fastholdes eksaminer for alle grupper tilpasset mulighederne for de enkelte områder,” siger uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

”Det er rigtigt godt, at de unge nu endelig får et klart svar om deres prøver og eksaminer. Vi fjerner noget af presset hos de unge ved at skrue ned for antallet af prøver og eksamener og give mere tid til god undervisning. Samtidig beslutter vi, at der bliver taget højde for nødundervisningen, så de ikke bliver afprøvet i noget, de ikke har fået ordentlig undervisning i. I SF havde vi gerne set lidt færre prøver og eksaminer, så der var endnu mere tid til det vigtigste, men nu er der en afklaring, og så håber vi virkelig, at de unge snart kan komme tilbage i skole igen,” siger uddannelsesordfører Astrid Carøe (SF).

”Nu får alle elever og undervisere klar besked om, hvordan de kan forvente at afslutte deres skoleår. Det er en underlig og svær tid lige nu, men vi skal skabe klarhed om det, vi kan, så man ved, at man får en ordentlig afslutning på sin tid i folkeskolen eller på sin ungdomsuddannelse samtidig med, at vi sørger for at der bliver mere tid til undervisning,” siger uddannelsesordfører Katrine Robsøe (RV) og undervisningsordfører Lotte Rod (RV).

”Elever og lærere har længe presset på for at få en klar melding om sommerens prøver. Det er jeg glad for, at vi nu kan levere. Enhedslisten havde gerne set grundskolens afgangsprøver helt aflyst og gymnasiernes eksamener begrænset yderligere, men jeg er glad for, at vi med aftalen samlet set får en kraftig reduktion i antallet af prøver. Elever og læreres tid er bedre brugt på undervisning end eksamensforberedelse,” siger undervisningsordfører Jakob Sølvhøj (EL).

”Helt overordnet har vi i Det Konservative Folkeparti kæmpet for at få så mange eksaminer afviklet som muligt på et forsvarligt fagligt grundlag. Aftalen afspejler et kompromis med partier, som ville aflyse eller kun have en til to eksamener. Set i det lys er vi rimeligt tilfredse, og især fordi vi fik matematikeksamen med for grundskolen. Desværre røg matematikeksamenerne ud i vinterkulden på ungdomsuddannelserne på trods af, at matematik skulle være et indsatsområde. I 11. time har vi fået en frivillig matematikprøve og mulighed for ekstra undervisning med. De praksisnære uddannelser HTX, EUX og EUD står stadig med en tvivl, fordi eksamener i praksisnære fag kan aflyses. Vi har en bekymring for, om det kan sende et forkert signal om, at de praksisorienterede fag ikke er seriøse,” siger grundskoleordfører Mai Mercado (KF) og uddannelsesordfører Katarina Ammitzbøll (KF).

"Det seneste år har været meget anderledes for skoleelever og elever på de gymnasiale uddannelser. Derfor har det været vores ambition at sikre, at antallet af eksaminer bliver skåret ned. Det er klart, at der kan forekomme fagligt efterslæb, når man ikke har haft almindelig undervisning. Derfor er det også naturligt, at man i denne anderledes situation ikke skal op i så mange fag som normalt. Vi glæder os samtidig over, at vi snart skal forhandle konkret om, hvordan vi retter op på de trivselsmæssige og faglige efterslæb. Her ønsker vi klart i Nye Borgerlige at signalere, at skolerne skal sættes helt fri, så det er lederne i samarbejde med lærere, forældre og elever, der samler op, hvor der skal samles op. Det skal ikke dikteres fra Christiansborg,” siger undervisningsordfører Mette Thiesen (NB).

Liberal Alliance står også bag aftalen.

Overblik Prøveoversigt