Hop til indhold

De nye retningslinjer er gældende fra og med mandag den 8. februar. I retningslinjerne fremgår det, at den generelle afstandsanbefaling på 2 meter fortsat kan fraviges inden for stamklassen. Retningslinjerne indeholder derudover forskellige smitteforebyggende foranstaltninger, bl.a. at kontakt på tværs af stamklasser bør minimeres, og at der bør være øget fokus på hygiejne og ikke at møde op med symptomer. Derudover bør pauser og frikvarterer så vidt muligt ske klassevist og forskudt. 

Det fremgår derudover, at aflevering og hentning af børn i skole, SFO m.v. bør ske udenfor i det omfang, det er muligt, og at forældre og andre besøgende skal bære mundbind eller visir, hvis de kommer indenfor på skolen eller institutionen.