Hop til indhold

Børne- og Undervisningsministeriet har taget initiativ til at få oprettet en ny forskningsenhed, der skal styrke og udvide den kvantitative forskning på ministeriets område.

Ambitionen er at styrke kvaliteten af kvantitative analyser på børne- og undervisningsområdet via ny forskning og metodeudvikling. På den måde skal enheden blandt andet understøtte politikudvikling og lokale og nationale beslutninger på børne- og undervisningsområdet. Enheden vil også have en rådgivende funktion i forhold til ministeriets eget analyse- og vidensarbejde.

Forskningsenheden placeres på Københavns Universitet i et samarbejde mellem Økonomisk Institut, Sociologisk Institut og Copenhagen Center for Social Data Science. Københavns Universitet er valgt ud fra en samlet vurdering af ansøgerne.

Der er afsat 7,5 millioner kroner i alt i perioden 2021-2024 til etablering og drift af forskningsenheden. Enheden forventes etableret i efteråret 2021.