Hop til indhold

Folketingets Epidemiudvalg har besluttet at indføre en række yderligere tiltag på børne- og undervisningsområdet som følge af den aktuelle situation med udbredt COVID-19-smitte. Det sker på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen. 

Der gennemføres følgende initiativer på Børne- og Undervisningsministeriets område:

Mundbind og visir fra den 19. december 2021

 • Krav om mundbind eller visir for forældre og besøgende i dagtilbud m.v., på grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser.
 • Krav om mundbind eller visir for elever, studerende og ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser, når de bevæger sig rundt på institutionen og opholder sig på fællesarealer. Kravet gælder ikke i undervisningen eller til eksamen.
 • Ret til at bære visir for medarbejdere i dagtilbud m.v. og på grundskoler samt ret til at bære visir eller mundbind for medarbejdere på ungdoms- og voksenuddannelser.

Ungdoms- og voksenuddannelser fra den 3. januar 2022

Ungdoms- og voksenuddannelser omfattes af retningslinjer svarende til det, der er meldt ud for genåbningen af grundskolerne. Det omfatter: 

 • Anbefaling om to ugentlige screeningstest for elever og medarbejdere.
 • Anbefaling om organisering af undervisning i faste hold (i det omfang at det er foreneligt i forhold til den praktiske gennemførsel af almindelig undervisning mv.).  
 • Opfordring om fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19 – herunder afstand mellem medarbejdere, rengøring, udluftning, hygiejne mv.
 • Opfordring til aflysning af større sociale arrangementer.

Videnspædagogiske Aktivitetscentre fra den 19. december 2021

 • Videnspædagogiske Aktivitetscentre lukkes. 

Dagtilbud m.v. fra den 19. december 2021

Derudover udvides tiltagsmodellen ved høj lokal smitte på dagtilbudsområdet, så alle kommuner opfordres til at iværksætte følgende tiltag:

 • Opfordring om skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19.
 • Opfordring om, at dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.
 • Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.

Retningslinjer og FAQ vil løbende blive opdateret.