Hop til indhold

Selvtest for elever og medarbejdere på skolerne er på vej til at blive en del af teststrategien for at bekæmpe COVID-19. Tilbuddet er målrettet elever og med-arbejdere, der ikke er vaccinerede eller tidligere smittede. Det gælder for:

  • elever i grundskolen fra og med 1. klasse (dog ikke efterskoler og frie fagskoler)
  • medarbejdere i grundskolen (dog ikke efterskoler og frie fagskoler)
  • medarbejdere i dagtilbud mv.

Der kan udleveres test for ovenstående grupper til brug for én testning om ugen, dog to test om ugen i områder med høj smitte, til brug under hjemsendelsen og i juleferien. Elever kan dermed møde nytestede op efter juleferien.

”Budskabet fra sundhedsmyndighederne er klart: Omikron har ændret spillereglerne. Det er vigtigt, at vi spiller på så mange tangenter som muligt for at få bugt med smitten over jul, så vi er klar til at slå skolens døre op i det nye år,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.  

Selvtest er et supplement til de eksisterende testmuligheder. 

Styrelsen for Forsyningssikkerhed og Region Midtjylland indkøber selvtestkits, og det er derefter op til den enkelte kommune at bestille det nødvendige selvtest til skolerne og dagtilbuddene. Kommunerne kan selv tilrettelægge, hvordan elever og medarbejdere får adgang til selvtest, fx kan man vælge at udlevere selvtest efter den midlertidige hjemsendelse er trådt i kraft den 15. december. 

Flere lande bruger allerede antigenselvtest som et screeningsværktøj. Personer under 18 år skal være under opsyn og assisteres af en voksen ved udførelse af antigenselvtest, jf. indlægssedlen.

Der er i øjeblikket en opfordring til at blive testet én gang om ugen for elever fra og med 1. klasse samt ansatte, besøgende og andre personer med tilknytning til skolen, som ikke er vaccinerede eller ikke tidligere smittede, i forbindelse med fremmøde på folkeskoler og fri- og privatskoler.

En række elever er undtaget fra den midlertidige hjemsendelse. Du kan læse mere om regler og håndtering af COVID-19 på uvm.dk.

Spørgsmål og svar på Børne- og Undervisningsministeriets område vil blive opdateret hurtigst muligt.