Hop til indhold

Børne- og undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Theil har udpeget Jens Mejer Pedersen som formand for Rådet for Voksen- og Efteruddannelse fra 1. januar 2022. Jens Mejer Pedersen afløser rådets mangeårige formand, professor Kjeld Møller Pedersen.

VEU-rådets opgave er at rådgive børne- og undervisningsministeren om emner og forhold, der har betydning for blandt andet arbejdsmarkedsuddannelser, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

Jens Mejer Pedersen er i dag rektor for UCL Erhvervsakademi og Professions- højskole. Tidligere har Jens Mejer Pedersen arbejdet med AMU-uddannelser i regi af Arbejdsmarkedsstyrelsen (1991-1995) og derefter været sekretariatschef i Dansk Industri - CO industri (1995-1999). I perioden 2000-2006 var Jens Mejer Pedersen vicedirektør for styrelsen CIRIUS under det daværende undervisningsministerium.

”Jeg er overbevist om, at Jens Mejer Pedersen med sin ledelseserfaring og sin erfaring fra uddannelsesområdet bredt kan motivere og sætte strategisk retning for det vigtige område, som voksen- og efteruddannelsesområdet er. Jeg glæder mig til samarbejdet med ham og resten af rådet,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og tilføjer:

”Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke Kjeld Møller Pedersen for hans indsats som rådsformand igennem alle de år, rådet har eksisteret, og som med sin store forståelse for behovet for opkvalificering og for uddannelsestilbud til de kortest uddannede har ydet et vigtigt bidrag til rådets opgaveløsning.”

“Jeg ser frem til opgaven som formand for VEU-rådet og er meget glad for udpegningen,” siger Jens Mejer Pedersen.

Om VEU-rådet

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) blev nedsat den 1. januar 2009. VEU-rådet er nedsat i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Børne- og undervisningsministeren udpeger formanden og beskikker medlemmer, suppleanter og tilforordnede efter indstilling fra organisationer m.v.

Beskikkelsen sker for 4 år ad gangen.
Den nuværende beskikkelsesperiode udløber den 31. maj 2023.

Rådet består af formanden og 29 medlemmer, suppleanter og tilforordnede.

Børne- og Undervisningsministeriet er sekretariat for VEU-rådet.