Hop til indhold

Den nye Omikron-variant spreder sig hastigt i Danmark, og særligt blandt børn er smitten med COVID-19 stigende. Desuden er der mange smitteudbrud på skoler. 

Derfor har et flertal i Folketingets Epidemiudvalg besluttet, at elever i grundskolen sendes midlertidigt hjem til fjernundervisning. SFO, klubtilbud m.v. er også omfattet af hjemsendelsen. Beslutningen er truffet på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen.

  • Elever i folkeskoler og fri- og privatskoler hjemsendes fra og med den 15. december 2021 og skal være hjemme til og med tirsdag den 4. januar 2022. 
  • Elever på efterskoler og frie fagskoler hjemsendes til fjernundervisning fra og med søndag den 19. december og er hjemsendte til og med fredag den 7. januar, så de kan vende tilbage fra lørdag den 8. januar 2022.

De nuværende regler for nødpasning fortsætter. Det indebærer, at kommunerne skal etablere nødpasning for følgende grupper: 

  • Elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.
  • Elever på alle klassetrin, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. 

”Vi skal sætte en stopper for den stigende smitte og undgå, at børnene smitter sårbare familiemedlemmer. Jeg så hellere, at børnene var fysisk i skole, men den midlertidige hjemsendelse sker på en klokkeklar anbefaling fra Epidemikommissionen. Det giver tid til, at flere børn kan blive vaccineret, og at coronapas og testkapaciteten kan komme helt på plads, inden skolerne åbner igen. Og så har vi dygtige lærere og pædagoger, som jeg har fuld tillid til kan løse opgaven med fjernundervisning og nødpasning, ligesom de har gjort tidligere,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Dagtilbud mv. samt ungdoms- og voksenuddannelser er fortsat åbne. Elever i grundskolen med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet, er undtaget fra hjemsendelsen og kan stadig møde i skole. Hjemsendelsen gælder heller ikke for elever i specialklasser og på specialskoler m.v., samt elever på kostskoler, som ikke kan sendes hjem, fordi deres forældre for eksempel bor i udlandet. 

Læs pressemeddelelsen (coronasmitte.dk)

Spørgsmål og svar på Børne- og Undervisningsministeriets område vil blive opdateret hurtigst muligt.