Hop til indhold

Erhvervsuddannelseselever, som ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan på udvalgte erhvervsuddannelser blive optaget i skolepraktik. Elever i skolepraktik modtager en skolepraktikydelse, mens de er i skolepraktik, som udbetales ud fra én sats for elever under 18 år og én højere sats for elever på 18 år og derover.

Det fremgår af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, at skolepraktikydelsen skal forhøjes med 80 millioner kroner årligt fra 2022. Forhøjelsen finansieres af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Den nye model fordeler forhøjelsen af skolepraktikydelsen henover hovedforløbet, så ydelsen stiger i takt med, at eleverne kommer længere i deres uddannelse. Den nye model sikrer, at forskellen på skolepraktikydelsen og elevlønnen, der ligeledes stiger henover hovedforløbet, reduceres. Konkret vil skolepraktikydelsen for elever på 18 år og der over stige med cirka 160 kroner om ugen for 1. årselever og cirka 1.000 kroner om ugen for 4. års elever.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil glæder sig over, at der er landet en aftale med arbejdsmarkedets parter om en ny model for skolepraktikydelsen.

"Med den nye model vil elever i skolepraktik opleve en betydelig stigning i deres indkomst. Dermed mindskes den økonomiske forskel på at være i skolepraktik og have en uddannelsesaftale. De nye satser betyder, at eleverne får større økonomisk sikkerhed, så de både kan få økonomien til at hænge sammen og færdiggøre deres uddannelse. Samtidig sikrer vi, at de elever, der mister deres uddannelsesaftale undervejs, ikke oplever en så stor indkomstnedgang ved at begynde i skolepraktik, som i dag. Mit håb er, at de nye satser kan fastholde flere elever i deres uddannelse til trods for, at en del af uddannelsen omfatter skolepraktik”.

Den forhøjede skolepraktikydelse gældende fra 1. januar 2022 fremgår af boksen nedenfor.

Faktaark om ny model for skolepraktikydelsen (pdf)

Ny model for skolepraktikydelsen (pdf)

Skolepraktikydelse

Elever under 18 år: 854 kroner pr. uge

Elever på 18 år og derover:

  • Elever på 1. år af hovedforløbet: 2.045 kroner pr. uge
  • Elever på 2. år af hovedforløbet: 2.250 kroner pr. uge
  • Elever på 3. år af hovedforløbet: 2.489 kroner pr. uge
  • Elever på 4. år og derover på hovedforløbet: 2.930 kroner pr. uge