Hop til indhold

Der er en række udfordringer med undervisningen i det obligatoriske emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF) i grundskolen. Det viser en evaluering fra januar 2019, foretaget af Als Research.

Evalueringen peger blandt andet på, at der er udfordringer med utilstrækkelig undervisning inden for centrale dele af emnet, manglende kendskab til krav og indhold blandt lærere og manglende prioritering og uklar organisering og ansvarsfordeling på skolerne.

Med finansloven for 2021 har regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet afsat 15 millioner kroner, som netop skal gøre op med udfordringerne.

”Undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab spiller en vigtig rolle i elevernes dannelse. De skal lære om sundhed, seksualitet og ligestilling, og de skal lære deres egne grænser at kende og have respekt for andres. Vi har set, hvad der kan ske, når forståelsen for andres grænser halter. Derfor er jeg glad for, at vi nu har sat 15 millioner kroner af til at styrke undervisningen,” siger børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

”Lige nu er det alt for tilfældigt, om man som elev i folkeskolen får god seksualundervisning. Vi ved, at viden om kropsidealer, køn og seksualitet hænger sammen med, hvordan man som ung har det. Derfor er det så vigtigt, at alle børn og unge får relevant og tidssvarende seksualundervisning. Jeg glæder mig over, at vi endelig er lykkes med at få afsat penge til en samlet national indsats, der kan løfte undervisningen med efteruddannelse, netværk for lærere og meget mere,” siger Astrid Carøe, LGBTQI-ordfører for SF.

”Der er behov for, at børn og unge lærer mere om deres egne og andres grænser, og at de undervises i ligestilling som en helt grundlæggende værdi i samfundet. Derfor er det rigtig godt, at vi nu får styrket seksualundervisningen i folkeskolen med 15 millioner kroner. Seksualundervisning af høj kvalitet er vigtigt, hvis vi skal skridtet videre fra at have en samtykkelov til en egentlig samtykkekultur, hvor både børn, unge og voksne oplever, at deres grænser bliver respektere,” siger Jakob Sølvhøj, undervisningsordfører for Enhedslisten.

Midlerne bliver udmøntet i årerne 2021 til 2023, og skal gå til én samlet national indsats, der skal hjælpe skoler med blandt andet kompetenceudviklingsforløb og udvikling af netværk for lærere og ressourcepersoner. Derudover skal indsatsen understøtte lokal forankring på skoler og kommuner for at styrke undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Der vil blive stillet krav til, at ansøgere repræsenterer et samarbejde (eksempelvis et konsortium) bestående af for eksempel vidensinstitutioner (for eksempel professionshøjskole eller universitet) samt organisationer med særlig kompetencer og viden inden for sundheds- og seksualundervisning, herunder eksempelvis NGO’er.

Fakta

Seksualundervisning i folkeskolen indgår i det obligatoriske emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF). Eleverne skal undervises i emnet fra børnehaveklassen til 9. klasse, og emnet rummer både fokus på sundhed og trivsel samt køn, krop og seksualitet.

Med finansloven for 2021 er der afsat 5 millioner kroner årligt i 2021, 2022 og 2023 til en pulje til styrket seksualundervisning i folkeskolen.

Puljen forventes meldt ud inden sommeren 2021 (maj-juni) med forventet ansøgningsfrist ultimo august.

Formålet for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
  • Eleverne skal i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab udvikle kompetencer til at fremme sundhed og trivsel. Eleverne skal opnå forståelse for den betydning, som livsstil og levevilkår har for sundhed og trivsel og for samspillet mellem sundhed, seksualitet og familieliv.
  • Eleverne skal beskæftige sig med egne og andres erfaringer og undren. Målet er at medvirke til udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde og at støtte den enkelte i udviklingen af egen identitet i samspil med andre. Emnet skal endvidere medvirke til, at eleverne opnår erkendelse af egne grænser og rettigheder samt forståelse for andres.
  • I sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab skal eleverne udvikle forudsætninger for, at de i fællesskab med andre og hver for sig kan tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed.

Læs mere om sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF) i folkeskolen (emu.dk)

Læs evalueringen af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF)