Hop til indhold

Det er en forudsætning for en tryg og stabil genåbning af Danmark, at der slås hurtigt ned på lokale udbrud af COVID-19. Der er derfor udarbejdet en model for automatisk lokal nedlukning, som Folketingets Epidemiudvalget har tiltrådt, og som er gældende fra den 12. april.

Den nye model for kommuners nedlukninger indeholder klare kriterier for, hvornår der skal ske automatisk nedlukning af skoler og uddannelsesinstitutioner mv. i henholdsvis sogne og kommuner. Kriterierne for nedlukning er anbefalet af Statens Serum Institut. Kriterierne kan løbende blive vurderet og justeret efter behov på baggrund af erfaringer og epidemiens udvikling.

Data for både kommuner og sogne forventes at foreligge på hverdage omkring klokken 12, hvorefter de relevante kommuner får besked om, at enten hele kommunen eller et eller flere sogn ligger over niveau, og at kommunalbestyrelsen derfor skal iværksætte automatisk nedlukning.

Kommuner kan desuden udstede midlertidigt påbud om nedlukning af dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner mv., når det er nødvendigt for at sikre en hurtig og effektiv smitteforebyggende indsats, som ikke kan afvente Styrelsen for Patientsikkerhed. Kommunen skal inden for 48 timer orientere Styrelsen for Patientsikkerhed, som skal vurdere om påbuddet skal opretholdes.

Efterskoler, kostskoler mv. undtages for nedlukning efter denne model, men der opfordres til, at eleverne bliver på skolen under den lokale nedlukning.

Dagtilbud mv. er heller ikke omfattet af modellen for automatisk nedlukning, men der vil både i forbindelse med nedlukning af sogn og kommuner gælde sundhedsmyndighedernes opfordringer til, at børn så vidt muligt passes hjemme, og at dagtilbud opdeler børnene i faste, mindre grupper.

Der vil ved nedlukninger skulle etableres nødpasning. Der gælder undtagelse for nedlukningen for følgende grupper: Børn, der modtager sprogstimulering og obligatorisk læringstilbud, elever når de skal deltage i prøver og eksamen, elever i specialklasser og specialskoler og specialundervisning for voksne, elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, elever i STU og TAMU, elever på kostafdelinger fsva. opholdet på kosttilbuddet, elever på udvalgte arbejdsmarkedsuddannelser og samfundskritiske uddannelser, certifikatuddannelser (EUD og AMU), elever i skolepraktik og praktisk undervisning for elever i erhvervsuddannelser, der står foran deres afsluttende prøve samt ledige i AMU.

Lokale nedlukninger en vigtig del af rammeaftalen om planen for genåbning af Danmark, som regeringen indgik med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet den 22. marts 2021.