Hop til indhold

Nye tal viser, at 4.158 elever i løbet af juli har indgået en aftale med en virksomhed om at komme i lære. Det er 9 procent flere end i juli sidste år. Dermed er der i juni og juli blevet indhentet en del af det tabte fra coronanedlukningen i foråret. Samlet er der indgået 3 procent færre aftaler fra januar til juli i 2020 end i samme periode i 2019.

”Jeg er imponeret over, at både skoler, elever og virksomheder virkelig har fået sat skub i lærepladsaftalerne. I forårets trepartsaftale hævede vi lønkompensation for lærlinge i resten af 2020 markant, og det, tror jeg, er en medvirkende årsag. Jeg håber, at endnu flere arbejdsgivere vil tage lærlinge ind, så vi helt får fjernet efterslæbet fra nedlukningsperioden i foråret og får mange af de elever, der lige nu er i skolepraktik, ud på en virksomhed,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.  

Figur 1: Indgåede uddannelsesaftaler januar-juli, alle uddannelser, 2016-2020

Indgåede uddannelsesaftaler januar-juli, alle uddannelser, 2016-2020

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio august 2020. 

De nye tal for juli 2020 viser også, at 12 procent flere søgte efter en læreplads i forhold til juli sidste år. Denne udvikling er blandt andet drevet af, at flere er i skolepraktik sammenlignet med sidste år. Stigningen i omfanget af skolepraktik i juli kan delvist skyldes et efterslæb med aftaleindgåelser fra foråret på grund af lukninger relateret til COVID-19. Det kan også skyldes de midlertidige ordninger med skolepraktik, der blev indgået med trepartsaftalen fra maj 2020, hvor der blev åbnet for skolepraktik på en række uddannelser, som inden ikke havde skolepraktik. Desuden har elever fået mulighed for at begynde i skolepraktik direkte efter grundforløbet. Tidligere har de været nødt til at vente en måned.

Børne- og undervisningsministeren indledte torsdag den 17. september trepartsforhandlinger om lærepladser (uvm.dk). Med 500 millioner kroner fra Arbejdsmarkeds Uddannelsesbidrag (AUB) fra trepartsaftalen fra maj 2020 er målet med de netop indledte forhandlinger, at mangel på lærepladser ikke må bremse en elev i at gøre sin erhvervsuddannelse færdig, og at det uudnyttede potentiale for at skaffe lærepladser i virksomhederne skal indfries.