Hop til indhold

I nyhedsbrevet kan du læse nyheder om aktuelle aktiviteter, regelændringer og arrangementer på erhvervsuddannelsesområdet. Septemberudgaven bringer blandt andet information om håndtering af COVID-19 herunder fraværsregler på ungdomsuddannelser og vejledning til iværksættelse af nødundervisning, samt andre nyheder på erhvervsuddannelsesområdet.

Nyhedsbrevet rundes af med en fortælling fra en social- og sundhedsskole, som har gode erfaringer med ny mesterlæreordningen.