Hop til indhold

Nye, mere fleksible regler skal hjælpe skoler og uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område med at håndtere situationer, hvor de skal beslutte eventuelle foranstaltninger baseret på nye sundhedsfaglige anbefalinger fra sundhedsmyndighederne – til forskel fra påbud eller bindende retningslinjer. Det kan for eksempel være tilfældet i Aarhus, hvor sundhedsmyndighederne har anbefalet, at elever på ungdomsuddannelser ikke møder fysisk af frygt for COVID-19-smitte.

De nye regler ændrer ikke, ved, at skoler og uddannelsesinstitutioner som udgangspunkt fortsat skal give almindelig undervisning efter de almindelige regler.

De skal dog give nødundervisning, når de for at følge sundhedsfaglige påbud, retningslinjer eller anbefalinger er nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer almindelig undervisning.

Nødundervisningen kan iværksættes i en periode på op til fire uger og kan herefter forlænges to uger ad gangen. Skoler og uddannelsesinstitutioner skal begrunde, hvorfor de nødunderviser, på deres hjemmeside, ligesom de skal underrette Styrelsen for Undervisning og Kvalitet herom via en formular.

Samtidig får kommunerne adgang til i helt ekstraordinære tilfælde at dimensionere det enkelte tilbud på dagtilbudsområdet, inklusive fritidstilbud med videre, for eksempel ved at afgrænse timerne, barnet er i tilbuddet, prioritere mellem børn i forhold til den tid, de er i tilbuddet, anvende andre lokaler eller anvende forskudte mødetidspunkter. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse tage hensyn til børn med særlige støttebehov samt børn i familier, som af sociale og pædagogiske årsager vurderes at have særligt behov for at være i dagtilbud m.v.

Endelig får elever og deltagere i forberedende grunduddannelse, forberedende voksenundervisning og kombineret ungdomsuddannelse mulighed for at vælge om en prøve skal udsættes eller aflyses, hvis prøven ikke kan afholdes som planlagt på grund af foranstaltninger mod COVID-19.

De nye bekendtgørelser, der træder i kraft mandag den 24. august 2020, er:

Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af COVID-19 foranstaltninger (retsinformation.dk).

Indholdet af bekendtgørelsen er uddybet i denne tekst (pdf).

Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19 (retsinformation.dk).

Indholdet af bekendtgørelsen er uddybet i denne tekst (pdf).

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger vedrørende prøver i forberedende grunduddannelse, forberedende voksenuddannelse og kombineret ungdomsuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med COVID-19 (retsinformation.dk).

Indholdet af bekendtgørelsen er uddybet i denne tekst (pdf).