Hop til indhold

Kun 12 procent af lærerne mener, at de har et godt kendskab til erhvervsuddannelserne, viser undersøgelsen ”Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse”. Det skal en ny pulje ændre. Med den kan lærere i folkeskolen og uddannelses- og erhvervsvejledere få mulighed for at få et bedre indblik i de tilbud, erhvervsskolerne har. Det skal hjælpe dem i deres arbejde med at vejlede elever i folkeskolen om uddannelsesvalg. 

Der er frist for at søge om midler fra puljen den 17. november 2020. Puljen er på 1,6 millioner kroner og kan ansøges af kommuner, som søger på vegne af folkeskolerne.

Puljemidlerne skal gå til praktikforløb af to dages varighed på erhvervsskoler, hvor lærere og vejledere får kendskab til planlægning, gennemførelse og evaluering af praktisk undervisning.

Puljen er en del af erhvervsuddannelsesaftalen ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden” fra 2018. 

Læs mere om puljen (uvm.dk).