Hop til indhold

Nyheden er opdateret mandag den 8. september med link.

Børne- og Undervisningsministeriet vil etablere en ny forskningsenhed for at styrke og udvide den kvantitative forskning på ministeriets område. Med forskningsenheden følger 7,5 millioner kroner til etablering og drift af enheden i perioden 2021-2024.

Nu kan universiteter og forskningsinstitutioner søge om at blive værtsinstitution for forskningsenheden. Værtsinstitutionen skal være i besiddelse af et veludviklet, anerkendt forskningsmiljø inden for kvantitativ metode med stærke statistiske og økonometriske kompetencer.

Enheden må gerne etableres som et samarbejde mellem forskningsinstitutioner og universitetsinstitutter, men det er et krav, at enheden placeres fysisk på én lokalitet. Det er også et krav, at forskningsenheden har en fast kerne af medarbejdere, som er fysisk placeret ved enheden.

Forskningsenheden skal løfte opgaver i relation til vidensopbygning og metodeudvikling inden for kvantitativ børne- og undervisningsforskning gennem egen forskning og publicering fra enhedens forskere. Derudover skal enheden bidrage med rådgivning, sparring og samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet i forbindelse med ministeriets analyse- og vidensarbejde. Det skal tilsammen styrke den kvantitative forskning og vidensopbygning på børne- og undervisningsområdet.

Faktaboks: Sådan søger man

En nærmere definition af forskningsenhedens formål, forventede opgaver og organisering fremgår af "Opgavebeskrivelse for etablering af forskningsenhed for kvantitativ børne- og under-visningsforskning".

Ansøgere skal anvende "Skema til ansøgning om at blive værtsinstitution for forskningsenhed for kvantitativ børne- og undervisningsforskning". Ansøgningen skal tage udgangspunkt i opgavebeskrivelsen og kan maksimalt udgøre 20 sider inklusiv bilag.

Ansøgning sendes elektronisk til Børne- og Undervisningsministeriet senest d. 15. november 2020.