Hop til indhold

På to gymnasier i Viborg og Aarhus får man fra næste skoleår mulighed for at udbyde en lokal studieretning. Det har børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil besluttet.

Der er med gymnasiereformen givet mulighed for, at et gymnasium med et særligt fagligt miljø eller en bestemt faglig ekspertise kan få godkendt udbud af en lokal studieretning.

Børne- og Undervisningsministeriet har i år modtaget 49 ansøgninger fordelt på 47 gymnasiale institutioner. Af de indkomne ansøgninger har børne- og undervisningsministeren godkendt, at to gymnasier med opstart i de kommende fem skoleår kan udbyde følgende lokale studieretninger:

 • Mercantec (hhx): Erhvervsjura B, Afsætning A
 • Viby Gymnasium (stx, i samarbejde med Aarhus Business College, hhx): IT A, Samfundsfag A/International økonomi A

Børne- og undervisningsministeren har desuden besluttet at forlænge godkendelsesperioden for 23 tidligere godkendte lokale studieretninger. Der er tale om en toårig forlængelse af følgende lokale studieretninger:

 • Alssundgymnasiet Sønderborg: Biologi A, Idræt B, Kemi B
 • Campus Bornholm: Biologi A, Idræt B, Kemi B
 • Dronninglund Gymnasium: Biologi A, Idræt B, Kemi B
 • Esbjerg Gymnasium: Matematik A, Samfundsfag A, Idræt B
 • Faaborg Gymnasium: Biologi A, Idræt B, Kemi B
 • Falkonergårdens Gymnasium: Biologi A, Idræt B, Kemi B
 • Gammel Hellerup Gymnasium: Biologi A, Idræt B, Kemi B
 • Greve Gymnasium: Biologi A, Idræt B
 • Herlev Gymnasium: Matematik A, Fysik B, Biologi B, Idræt B
 • Holstebro Gymnasium: Biologi A, Idræt B, Kemi B
 • Ikast-Brande Gymnasium: Biologi A, Idræt B, Kemi B
 • Maribo Gymnasium: Biologi A, Idræt B, Kemi B
 • Midtfyns Gymnasium: Samfundsfag A, Matematik A, Idræt B
 • Mulernes Legatskole: Biologi A, Idræt B, Kemi B
 • Næstved Gymnasium: Biologi A, Idræt B, Kemi B
 • Risskov Gymnasium: Samfundsfag A, Matematik A/Engelsk A, Idræt B
 • Sankt Annæ Gymnasium: Musik A, Drama A
 • Stenhus Gymnasium: Biologi A, Idræt B, Kemi B
 • Thisted Gymnasium: Biologi A, Idræt B, Kemi B
 • Vestskoven Gymnasium: Samfundsfag A, Engelsk A, Idræt B
 • Viborg Gymnasium: Mediefag, Engelsk A/Matematik A, Informatik B
 • Ørestad Gymnasium: Mediefag A, Engelsk A
 • Aarhus Gymnasium: Biologi A, Matematik A, Idræt B