Hop til indhold

Elever i folkeskolen kan se frem til flere aktiviteter som Skolesport, Legepatruljen og andre bevægelsesaktiviteter i løbet af skoledagen fra Dansk Skoleidræt. Og det er vigtigt, fordi bevægelse som en del af en varieret skoledag er sundt for eleverne, ligesom bevægelse også har en gavnlig effekt på deres arbejde med andre fag i skolen. Årsagen er, at regeringen har besluttet at øge tilskuddet til Dansk Skoleidræt til tre millioner kroner i 2020.

”Vi ved fra flere undersøgelser, at mange skoleelever desværre ikke bevæger sig de 45 minutter i løbet af deres skoledag, som det egentlig er meningen. Dansk Skoleidræt har gennem de senere år gjort en stor indsats for at fremme bevægelse i skolen, og med de ekstra midler kan de fortsætte arbejdet og øge indsatsen – det er der brug for,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Kravet om 45 minutters bevægelse blev indført med folkeskolereformen i 2013. Følgeforskningsrapporten  ’Den længere og mere varierede skoledag’ fra 2020 viser, at 31 procent af skolerne ikke har implementeret bevægelseskravet i 2018, og at den andel ikke har ændret sig siden 2016. Derfor skal Dansk Skoleidræt hjælpe skoler og de fagprofessionelle i deres arbejde med at integrere bevægelse i skolen.

De hidtidige resultater fra folkeskolereformens følgeforskning viser ellers, at bevægelse i timerne løfter elevernes faglige og generelle trivsel. Det vil sige, at eleverne i højere grad oplever, at de klarer sig fagligt godt, gør faglige fremskridt, kan koncentrere sig og lykkes med de opgaver, som de sætter sig for. Bevægelse løfter også elevernes glæde ved fagene og deres oplevelse af ro i timerne.

Børne- og undervisningsministeren sætter samtidig gang i initiativet ’Fagene i bevægelse’ efter en drøftelse med folkeskolen. Initiativet skal styrke bevægelse på landets folkeskoler. Det skal ske ved at understøtte den lokale udvikling, så der både er opbakning fra lærere og ledelse, fælles retning og en stærk organisering i ryggen på skolerne, når de arbejder med bevægelse. Initiativet skal også støtte kompetenceudvikling på skolerne – både i teams og gennem praksisnært inspirations- og vejledningsmateriale om bevægelse integreret i fagene.

På regeringens forslag til finansloven for 2021 er der desuden reserveret midler til, at det samlede statslige tilskud til Dansk Skoleidræt hæves til 10 millioner kroner årligt i perioden 2021-2024. Det skal sikre, at organisationen også de kommende år kan understøtte arbejdet med bevægelse i folkeskolen.

Faktaboks: Dansk Skoleidræt

Dansk Skoleidræt er en landsdækkende idrætsorganisation, som har over 1.300 medlemsskoler fordelt på 15 kredsforeninger. I 2018 dækkede medlemsskolerne mere end 500.000 elever.

Dansk Skoleidræt yder en stor faglig indsats for bevægelse og idræt i skolen. For eksempel har organisationen udviklet og gennemført en række indsatser med fokus på implementering af kravet om gennemsnitlig 45 minutters daglig bevægelse i folkeskolens undervisning. Det omfatter blandt andet ’Sæt Skolen i Bevægelse’, der skal give inspiration til bevægelse i de boglige fag samt ’Skab Kultur for Bevægelse målrettet kommuner og skoler.

Dansk Skoleidræt tilbyder viden og inspiration om bevægelse og idræt samt afholder kurser og aktiviteter målrettet elever. Endvidere indgår organisationen løbende i forskellige udviklingsprojekter med henblik på at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse.