Hop til indhold

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) får den 1. januar 2021 ny formand. Den nye formand hedder Else Sommer og er administrerende direktør for Dansk Magisterforening. Else Sommer kommer med en betydelig bestyrelses- og ledelseserfaring. Med erfaring fra både sin nuværende stilling samt fra tidligere stillinger som adm. direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune og Universitetsdirektør på Københavns Universitet, har Else Sommer desuden et godt indblik i de områder, EVA arbejder med.

Else Sommer ser frem til at tage del i EVAs arbejde og udtaler: ”EVA er en spændende og vigtig del af uddannelsessektoren, og jeg glæder mig til at engagere mig i instituttets opgaver og udvikling”.

Funktionsperioden for den nuværende bestyrelse hos EVA udløber ved årets udgang. Else Sommer vil dermed fra den 1. januar 2021 tage over efter den nuværende bestyrelsesformand Linda Nielsen. Børne- og Undervisningsministeren vil gerne ved samme lejlighed takke Linda Nielsen for de forgangne 8 års indsats for evalueringsinstituttet.

Udpegelsen af Else Sommer som formand sker for en treårig periode. De øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges inden årets udgang med henblik på en samlet tiltrædelse af bestyrelsen den 1. januar 2021.

Fakta om EVA

Danmarks Evalueringsinstitut arbejder for at udvikle kvaliteten af uddannelse, undervisning og læring i det danske uddannelses- og dagtilbudssystem. Formålet med instituttet er at skabe viden, som undervisnings- og dagtilbudssektorens praktikere og beslutningstagere kan bruge til at styrke kvaliteten af deres faglige arbejde og udviklingen inden for deres felt.

EVA ledes af en bestyrelse, der består af en formand og et antal bestyrelsesmedlemmer, der udpeges efter indstilling fra en række råd og myndigheder. Beskikkelsen af bestyrelsen sker for en 3-årig periode. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af instituttet og fastsætter instituttets virksomhed. Blandt bestyrelsens opgaver er at ansætte og afskedige instituttets leder og godkende instituttets budget.