Hop til indhold

Regeringen har besluttet at lempe på restriktioner på børne- og undervisningsområdet i Nordjylland.

Lempelserne træder i kraft mandag den 16. november og betyder at:

  • børn i 5.-8. klassetrin kan komme tilbage i skole
  • anbefalingen om ikke at krydse kommunegrænser inden for de syv berørte kommuner fjernes. Det får betydning for elever, der bor i en af de syv kommuner, men går i skole i en anden af de syv kommuner. Anbefalingen om ikke at rejse ind og ud af det berørte område fastholdes.

Reglerne om nødundervisning vil fortsat gælde for skoler samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner i de pågældende kommuner. Skolerne og uddannelsesinstitutionerne vil derfor fx kunne benytte sig af fjernundervisning i det omfang, der er behov herfor.

Retningslinjerne for dagtilbud, grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser samt efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler i Nordjylland vil blive opdateret og lagt på uvm.dk primo uge 47. Disse gælder foreløbigt til den 3. december.

Ministeriet har en særskilt corona-hotlinen for spørgsmål vedrørende Nordjylland. Hotlinen kan kontaktes på tlf: 7080 6707. Når der ringes op til hotlinen, vælges ”1” for at komme igennem til ”Nordjyllandslinjen”.

Se faktaarket

Se faktaarket for overblik over den nye lempelser og gældende restriktioner i Nordjylland (pdf)