Hop til indhold

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har sendt et såkaldt hyrdebrev til samtlige kommunalbestyrelser. Brevet indskærper, at nyankomne elever skal have den basisundervisning i dansk som andetsprog, som modsvarer deres behov og forudsætninger.

Styrelsen har konstateret, at flere kommuner er usikre på reglerne om dansk som andetsprog til nyankomne elever, der er indskrevet direkte i en almindelig klasse. Desuden har en række kommuner problemer med at overholde reglerne for basisundervisning i dansk som andetsprog, hvilket blandt andet er blevet beskrevet i en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) fra november 2019.

Rapporten viser blandt andet, at lidt over halvdelen af landets kommuner indskriver nyankomne elever direkte i almindelige klasser. Det kan der være gode grunde til, herunder ikke mindst hensynet til de nyankomne elevers integration og inklusion. Derudover kan sprogstimuleringen børnene imellem i en almindelig klasse have positiv betydning for den nyankomnes tilegnelse af det danske sprog.

Men i en tredjedel af disse kommuner modtager eleverne ifølge rapporten alle deres undervisningstimer i den almindelige klasse, og sprogstøtten gives kun som en integreret del af undervisningen. Det er ikke tilstrækkeligt, og det er ikke i overensstemmelse med reglerne for undervisningen i dansk som andetsprog.

Styrelsen indskærper i hyrdebrevet, at nyankomne elever skal have basisundervisning i dansk som andetsprog uden for klassens rammer. Denne undervisning skal gives i modtagelsesklasser eller, hvis eleven er indskrevet i en almindelig klasse, på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning.