Hop til indhold

Tabellen i nyheden er opdateret 9. november 2020.

Regeringen har – for at stoppe smittespredning af muteret COVID-19 - besluttet, at indføre en række nye tiltag på blandt andet børne- og undervisningsområdet i Nordjylland.

Børne- og Undervisningsministeriet har derfor præciseret, hvad det betyder for de berørte på børne- og undervisningsområdet. For eksempel må elever i grundskolen og på  ungdomsuddannelser ikke krydse kommunegrænser for at gå i skole, men skal overgå til nødundervisning. Børn, der er indskrevet i et dagtilbud i en anden kommune en deres bopælskommune må heller ikke krydse kommunegrænser.

Retningslinjer for bevægelser over kommunegrænser i Nordjylland på børne- og undervisningsområdet 

De syv omfattede kommuner: Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted, Hjørring.

  Mobilitet MELLEM
de 7
kommuner
Mobilitet FRA
en af de 7
TIL kommune uden for de 7
Mobilitet FRA kommune uden for de 7 TIL
en af de 7
PERSONALE
Personale i dagtilbud samt undervisere og ledere Ja  Ja  Ja
Administrativt personale Nej* Nej* Nej*
Rengøringspersonale Ja  Nej* Nej*
BØRN, ELEVER OG KURSISTER
Sårbare børn, elever og kursister**
Ja
Ja
Ja
Børn i dagtilbud,
elever i grundskolen og 
på ungdomsuddannelserne
Nej Nej  Nej 
Kursister på VEU Nej Nej  Nej 
Efterskoleelever og kostelever (eud, gym mv.)*** Nej Nej Nej
STU-, FGU- og TAMU-elever samt elever i ASF-klasser Ja Ja Ja 

Noter:
*Kan fraviges, hvis det lokalt vurderes som kritisk.
**Omfatter også elever i specialundervisning og børn, der modtager sprogstimulering og obligatorisk læringstilbud efter dagtilbudsloven, samt elever omfattet af krav om sprogprøver efter folkeskoleloven, hvis det vurderes, at særlige behov nødvendiggør, at den pågældende modtager et sådant tilbud.
***Elever på efterskoler, kostskoler, kostafdelinger og skolehjem skal i videst muligt omfang blive på skolen, og de bør ikke vende tilbage til skolen, hvis de tager hjem i weekenderne.

Der er desuden offentliggjort en række spørgsmål og svar i relation til situationen i Nordjylland. De svarer på en lang række spørgsmål om, hvilke krav der er til nødundervisning, hvilke elevgrupper der er undtaget fra de nye restriktioner, og hvilke afstandskrav der er gældende. Der vil løbende bliver offentliggjort flere spørgsmål og svar, ligesom der kan ske revisioner.