Hop til indhold

Artiklen er opdateret med faktaark den 6. november 2020

Regeringen har besluttet, at der skal indføres en række af nye tiltag på børne- og undervisningsområdet i Nordjylland på baggrund af smitte med muteret coronavirus.

De nye tiltag gælder kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø. De vil være gældende fra den 9. november foreløbigt til den 3. december.

”Vi forstår godt, at det er nogle tiltag, der er indgribende for børn, unge og forældrenes hverdag. Men med situationens alvor er vi nødt til at handle resolut. Jeg håber og stoler på, at alle endnu engang vil være med til at løse den kæmpe opgave, vi står over for,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Nye restriktioner på dagtilbuds- og grundskoleområdet

  • Dagtilbud omfattes af krav til pasning i mindre, faste grupper.
  • 5.-8. klassetrin skal indtil videre modtage fjernundervisning, da der fornyligt i Nordjylland er set høj smitte i aldersgruppen 10-14 årige.
  • Undtaget er dog sårbare børn og elever, herunder børn og elever, der modtager specialundervisning.
  • Øvrige klassetrin i grundskolen kan have fremmøde, men krav om 1 meters afstand skal fra mandag den 9. november 2020 overholdes på alle grundskoler. Der skal ikke afholdes aktiviteter, hvor elever blandes på tværs af klasser og klassetrin, for eksempel skal man undgå fælles frikvarter og undervisning på tværs af klasse.

Nye restriktioner på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet

  • Fremmøde reduceres til maksimalt 50 procent på ungdoms- og voksenuddannelser, og der indføres nødundervisning. Der kan prioriteres fremmøde for elever, der er i deres afsluttende år. Undtaget for fremmøderestriktioner er sårbare unge og voksne samt elever på TAMU, FGU, STU og ASF-klasser.

Derudover gælder det, at elever på kostskoler, skolehjem, efterskoler i videst muligt omfang skal blive på kostafdelingen/skolehjemmet/efterskolen, og de bør ikke vende retur til skolen, hvis de tager hjem i weekenderne.

I dagtilbud og på grundskoler og ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner skal der også være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom samt på håndhygiejne, rengøring og afstandskrav. På ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutionerne skal der endvidere være opmærksomhed på de allerede indføre krav om mundbind. Der bør på alle institutioner være særligt opsynspersonale.

Se overblik over alle de nye tiltag til at reducere smitten i Nordjylland her (pdf).

Ny ”Nordjyllandslinje” på BUVM’s coronahotline

Børne- og Undervisningsministeriet har siden marts 2020 haft en coronahotline, hvor man kan ringe ind for at få svar på uklarheder og spørgsmål om, hvordan hverdagen i dagtilbud, grundskoler og ungdoms- samt voksenuddannelser med videre skal foregå i en tid med COVID-19. Som noget nyt er der etableret en særskilt linje for spørgsmål vedrørende Nordjylland. Når der ringes op til hotlinen, vælges ”1” for at komme igennem til ”Nordjyllandslinjen”.

Hotlinen kan kontaktes på tlf: 7080 6707. I lyset af de nye tiltag udvides åbningstiden, så der i morgen fredag og hele uge 46 er åbent fra 8-16.

Sundhedsfaglige spørgsmål kan rettes til den fælles myndighedshotline på tlf: 7020 0233.

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende spørgsmål/svar på "Spørgsmål og svar om COVID-19". Siden vil også blive opdateret med spørgsmål/svar ind om tiltag mod COVID-19 på børne- og undervisningsområdet i Nordjylland.

Opgørelser og udvikling i COVID-19

Statens Seruminstitut har den 2. november 2020 offentliggjort branchefordelte tal over COVID-19-testede og -positive, for eksempel inden for institutioner og undervisning samt aldersopdelte opgørelser. Den branchefordelte opgørelse viser blandt andet, at andelen af smittede i undervisningssektoren er mindre end den gennemsnitlige andel smittede i alle brancher.

Se opgørelserne fra Statens Seruminstitut her.