Hop til indhold

Fremover bliver det muligt for ansatte i Børne- og Undervisningsministeriet og ministeriets samarbejdspartnere at indberette bl.a. lovovertrædelser eller chikane til en whistleblowerordning. Der kan indberettes via en særlig mail, telefon eller almindelig post. Det er alene departementschefen og en medarbejder med direkte reference til departementschefen, der i første omgang har adgang til de indberetninger, der måtte komme og departementschefen sørger for at der bliver fulgt op på indberetningerne.

Der kan indberettes oplysninger om nedenstående forhold, når det vedrører Børne- og Undervisningsministeriets departement, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Styrelsen for It og Læring, Sorø Akademi og Dansk Center for Undervisningsmiljø:

  • Strafbare forhold eller andre lovovertrædelser
  • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper, som fx magtfordrejning
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, f.eks. om gaver og regnskabsaflæggelse
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane
  • Seksuel chikane
  • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere om Børne- og Undervisningsministeriets whistleblowerordning.