Hop til indhold

Omkring otte ud af ti lærere på grundskoler og ungdomsuddannelser mener, at skolen har en kultur, hvor der er fælles ansvarlighed for skolens anliggender og en samarbejdskultur kendetegnet ved gensidig støtte. Det samme positive billede ses i de øvrige nordiske lande. Det viser en ny rapport, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udarbejdet for Børne- og Undervisningsministeriet.

Undersøgelsen viser desuden, at omkring ni ud af ti danske grundskole- og ungdomsuddannelseslærere er enige eller meget enige i, at de er glade for at arbejde på deres skole (95 procent og 91 procent), at de alt i alt er godt tilfredse med deres arbejde (89 procent og 89 procent), og at de vil anbefale deres skole som et godt sted at arbejde (88 procent og 83 procent). Rapporten viser imidlertid også, at der samlet set er lidt færre lærere, der alt i alt er godt tilfredse med deres arbejde sammenlignet med 2013, hvor undersøgelsen blev gennemført sidste gang.

Blandt rapportens øvrige konklusioner kan nævnes, at de danske lærere i højere grad end lærere i de øvrige nordiske lande oplever stress i arbejdet, og at de danske grundskolelærere i mindre grad end lærere i de øvrige nordiske lande oplever, at skolen sikrer ekstra støtte til elever med særlige behov. For skoleledernes vedkommende viser rapporten, at danske skoleledere bruger en mindre andel af deres tid på administration og en større andel af deres tid på ledelse sammenlignet med skoleledere i flere af de øvrige nordiske lande.

Den danske rapport suppleres af en international rapport med fokus på de internationale resultater og sammenligninger mellem lande. 

Om TALIS-undersøgelsen

OECD’s Teaching and Learning International Survey 2018 (TALIS 2018) er en international spørgeskemaundersøgelse, der undersøger lærernes og skoleledernes oplevelse af deres professionelle virke, læringsmiljøet på skolerne samt rammerne for undervisning og skoleledelse på både grundskoler og ungdomsuddannelser. Undersøgelsen bygger på lærernes og ledernes oplevelse af deres egen praksis.

Der deltager 48 lande i TALIS 2018, herunder Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Undersøgelsen omfatter både grundskolens 0.-6. klasse, grundskolens 7.-10. klasse og ungdomsuddannelser (erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser). Danmark deltager på alle tre niveauer.

Der har i Danmark deltaget 6.263 lærere og 381 skoleledere.

I Danmark er TALIS 2018 gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sammen med Danmarks Statistik. Danmark har tidligere deltaget i TALIS i 2008 og 2013.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udarbejder to danske rapporter om undersøgelsen. Rapporterne sætter fokus på de danske resultater og perspektiverer til resultaterne i de øvrige nordiske lande og resultaterne af TALIS 2013.

Temaerne i den første danske rapport er lærernes arbejdstid, undervisningspraksis og tiltro til egne undervisningsevner, kompetenceudvikling og nye læreres start i professionen. Rapporten blev offentliggjort i november 2019. Temaerne i den anden rapport, som offentliggøres 23. marts 2020, er lærersamarbejde og feedback, skoleklima og jobtilfredshed samt skoleledelse.

OECD udarbejder to internationale hovedrapporter og et antal temarapporter om undersøgelsens resultater. Den anden internationale hovedrapport offentliggøres 23. marts 2020. Den første internationale hovedrapport blev offentliggjort 19. juni 2019.