Hop til indhold

Nyhed opdateret 23. marts 17.20 med link til bekendtgørelse på retsinformation. 

I morgen vil der blive udstedt nye regler om erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19. Det omhandler blandt andet prøveafholdelse for de afsluttende prøver på erhvervsuddannelserne. 

På grund af den ekstraordinære og akutte situation gennemføres der ikke normal høring over de love og bekendtgørelser, som udstedes. Men Børne- og Undervisningsministeriet vil – for at skabe størst mulig åbenhed om de planlagte regler – løbende offentliggøre lovudkast og udkast til bekendtgørelser

Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19 (retsinformation.dk)

Der er tale om midlertidige regler, som vil blive ophævet, når der igen kan gennemføres undervisning som normalt på Børne- og Undervisningsministeriets område.