Hop til indhold

Folketinget har hastebehandlet og netop vedtaget en ny lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet, som skal forebygge og afhjælpe den situation, som COVID-19 forårsager.

Lovforslaget betyder, at børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler, alt efter hvordan den nuværende situation udvikler sig. Indtil videre er skoler og institutioner fortsat lukkede i 14 dage til den 30. marts. Læs mere i nyheden "Bekendtgørelse om nedlukning og nødpasning træder i kraft".

De første midlertidige regler handler om nødundervisning. De fremgår af en ny bekendtgørelse, som ventes at blive udstedt i denne uge.

Af den nye bekendtgørelse om nødundervisning med videre fremgår det for eksempel, at institutionen eller skolen skal tilrettelægge nødundervisningen efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, det er praktisk muligt i den ekstraordinære situation, vi befinder os i.

Det fremgår også, at tilskud fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til institutioner og skoler efter de almindeligt gældende tilskudsbestemmelser i lovgivningen, ikke berøres af, at der er tale om nødundervisning som erstatning for den almindelige undervisning.

Fakta

På grund af den ekstraordinære og akutte situation gennemføres der ikke høring over de love og bekendtgørelser, som udstedes. Men Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør løbende både udkast til og endelige love og bekendtgørelser.