Hop til indhold

[Opdateret 19.03.20 med link til den vedtagne lov]

I den kommende uge vil der blive udstedt forskellige regler (lov og bekendtgørelser) om nedlukning af skoler og institutioner, nødpasning, særlige tilskudsregler med videre i forbindelse med indsatsen for at begrænse spredningen af COVID-19. 

På grund af den ekstraordinære og akutte situation gennemføres der ikke høring over de love og bekendtgørelser, som udstedes. Men Børne- og Undervisningsministeriet vil – for at skabe størst mulig åbenhed om de planlagte regler – løbende offentliggøre lovudkast og udkast til bekendtgørelser.

Her kan du læse regeringens udkast til:

  1. UDKAST: Bekendtgørelse om nedlukning af skoler og institutioner samt etablering af nødpasning (pdf)
  2. Den endelige bekendtgørelse er trådt i kraft den 18. marts: Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) (retsinformation.dk)

  3. Forslag til Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19 (pdf)
  4. Lovforslaget blev vedtaget i Folketinget den 19. marts 2020 (retsinformation.dk)

  5. UDKAST: Bekendtgørelse om nødundervisning m.v.  på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19 (pdf)

    Den endelige bekendtgørelse er trådt i kraft den 19. marts: Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19 (retsinformation)

Umiddelbart efter lovens ikrafttræden vil bekendtgørelsen om nødundervisning mv. blive udstedt.

Der er tale om midlertidige regler, som vil blive ophævet, når der igen kan gennemføres undervisning som normalt på Børne- og Undervisningsministeriets område.