Hop til indhold

Det er en meget uvant situation, at kommuner tilbyder nødpasning på institutioner og skoler på grund af COVID-19. For at aflive myter og undgå forvirring om, hvilke børn der kan blive nødpasset, har børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil sendt et brev ud til kommunerne med regeringens planlagte kriterier for nødpasning.

”Der har været tvivl om kriterierne for nødpasning. Den skal vi have aflivet hurtigst muligt. Derfor vil jeg gerne slå fast, at børn af privatansatte selvfølgelig også er omfattet af nødpasning. Det gælder for børn til og med ni år, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne, og som uden held har afsøgt andre pasningsmuligheder,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og fortsætter: 

”Jeg vil gerne understrege, at alle i kommuner, skoler og institutioner gør det så godt, de kan. Det er en meget usædvanlig situation for os alle. Så bær over med, hvis nogen har fået anden information om kriterierne for nødpasning.”

De tre overordnede planlagte kriterier er: 

  1. 0-9-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  2. 0-9-årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder. 
  3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud. 

Det bliver kommunerne, der hver især skal foretage den nærmere beskrivelse af kriterierne for nødpasning i de enkelte kommuner. 

De konkrete regler vil blive udstedt hurtigst muligt og vil kunne findes på uvm.dk.

Myndigheder opfordrer alle forældre til i videst mulige omfang at holde deres børn derhjemme. Derfor er det svært at vurdere på nuværende tidspunkt, hvor stort behovet for nødpasning bliver. Ministeriet er i løbende dialog med kommunerne og de relevante interessenter og vil forsøge at hjælpe med at løse de udfordringer, der kan opstå.