Hop til indhold

Da det sociale taxameter blev indført i 2015, var formålet at give uddannelsesinstitutioner med særligt mange frafaldstruede elever et ekstra tilskud til at iværksætte initiativer mod frafald. Tilskuddet kan for eksempel gå til undervisning, lærere, vejledning og sociale arrangementer, men ikke til administration eller lignende.

En ny evaluering af det sociale taxameter viser, at de institutioner, der modtager socialt taxameter, i gennemsnit bruger relativt flere midler på undervisningens gennemførelse end de institutioner, der ikke modtager socialt taxameter. Det tyder på, at modtagerne af socialt taxameter prioriterer at bruge de ekstra midler på at styrke undervisningen. Samtidig peger evalueringen dog på, at institutioner, der modtager socialt taxameter, ikke har reduceret frafaldet mere end andre institutioner.