Hop til indhold

I forlængelse af sidste års praktikpladsaftale mellem staten, KL og FOA skal kommunerne fra 2019 til 2020 og 2021 øge antallet af praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne med 30 %, ligesom de med virkning fra 1. januar 2020 får ansvar for at ansætte alle nye elever – et ansvar der tidligere blev delt med regionerne.

Blandt flere andre initiativer til at understøtte kommunernes indsats med at løse rekrutteringsopgaven i den kommunale sundheds- og ældresektor har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejdet en materialesamling med fokus på at uddanne elever på social- og sundhedsuddannelserne.

Oplysningsmaterialerne består af film, faktaark og plakater, der henvender sig til kommunernes uddannelseskonsulenter, elever og praktiksteder, men som også er relevante for SOSU-skoler, UU-vejledere og andre i uddannelsessektoren.

Budskaber om uddannelse, økonomi og trivsel

De nye oplysningsmaterialer omhandler både økonomiske og sociale aspekter ved at uddanne elever. Emnerne er blandt andet kommunernes muligheder for at indgå forskellige typer ansættelsesaftaler med nye elever, såvel som dagligdagen på praktikstederne for de nye elever.

Oplysningsmaterialerne er udarbejdet i tæt samarbejde med KL, FOA og Danske SOSU-skoler. Projektet er et initiativ blandt flere andre i styrelsens helhedsorienterede indsats på området, hvor bl.a. en image- og rekrutteringskampagne også indgår.

Materialesamlingen findes her: www.sosupraktik.dk.

Fakta om materialesamlingen

I materialesamlingen indgår følgende:

  • Film til nye elever: "Hvem møder du på dit nye praktiksted?"
  • Film til fastansatte om samarbejdet med elever: "Godt kolleger gør forskellen"
  • Plakater med formidling af praktikmålene for social- og sundhedsuddannelserne
  • Faktaark om social- og sundhedsuddannelserne
  • Faktaark om ansættelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne
  • Faktaark om GF+ og adgangskurser
  • Faktaark om løn og AUB.

Alle materialerne findes her: www.sosupraktik.dk.

Plakaterne distribueres desuden til alle kommuner i samarbejde med KL.