; Hop til indhold

Genåbningens fase to, som begynder fra mandag den 18. maj, kommer nu også til at gælde for elever på skolehjem for erhvervsuddannelseselever og AMU-kursister samt kostelever i 6.-10-klasse på fri- og privatskoler. Med ændringen kan elever, der ikke bor tæt på deres erhvervsuddannelse og derfor bor på erhvervsskolens skolehjem, vende tilbage og modtage den nødvendige praktiske undervisning for at komme videre i deres uddannelse. Og kostelever op til og med 10. klasse på en fri- og privatskole, vil igen også kunne bo på deres skole.

”Det betyder meget for den gruppe af elever, og vi er glade for, at det kan lade sig gøre,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Regeringen vil gennemføre en bekendtgørelsesændring snarest muligt, og det forventes, at det allerede fra mandag den 18. maj bliver muligt at få eleverne tilbage til deres skolehjem og kostskole i takt med, at skolernes bestyrelse vurderer, at det ud fra Sundhedsstyrelsens vejledninger er sundhedsmæssigt forsvarligt.