Hop til indhold

Fra mandag den 18. maj åbner dele af børne- og undervisningsområdet mere op. Det sker som en del af genåbningens anden fase i Danmark. På den baggrund opdateres bekendtgørelser om henholdsvis dagtilbud og nødundervisning, erhvervsuddannelser samt om lukning og gradvis kontrolleret genåbning af institutioner på børne- og undervisningsministeriets område. 
Bekendtgørelserne gælder fra mandag den 18. maj 2020 og er offentliggjort på Retsinformation.dk:

Der er tale om midlertidige regler, som vil blive ophævet, når der igen kan gennemføres undervisning som normalt på Børne- og Undervisningsministeriets område.

Her er et overblik over de vedtagne love og bekendtgørelser som følge af COVID-19