Hop til indhold

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, Frie Grønne Stemmer og Fremad, indgik 1. april en aftale om at hjælpe efterskoler, frie fagskoler og øvrige skoler med kostafdelinger til at komme igennem coronakrisen

Aftalen indeholdte blandt andet et tiltag om nedsættelse af forældre- og deltagerbetalingen. Nu forlænger regeringen dette tiltag yderligere, så det gælder til og med d. 17. maj 2020 for eftersko-ler, frie fagskoler og øvrige skoler med kostafdeling, der kan genåbne fra 18. maj 2020. For øvrige skoler med kostafdeling, der ikke kan genåbne fra 18. maj, forlænges tiltaget, indtil skolerne kan genåbne, dog senest indtil sommerferien 2020.

Tiltaget om nedsættelse af forældre- og deltagerbetalingen indebærer, at staten giver skolerne et ekstra tilskud på 1.000 kr. per uge per elev. Tilskuddet skal muliggøre, at forældre ikke skal betale fuldt ud for logi, mens eleverne er hjemsendte. Aftalepartierne blev d. 22. april enige om at forlænge perioden frem til den 10. maj 2020, og nu forlænges perioden så yderligere.