Hop til indhold

I dag træder der nye sundhedsmæssige anbefalinger i kraft. Det får stor betydning for dagligdagen i børnehaver, vuggestuer og landets klasse- og undervisningslokaler.

Afstandskravet lempes, så der generelt skal holdes 1 meters afstand. Desuden ophæves kvadratmeterkravet i daginstitutionerne.

Der er situationer, hvor de 2 meter stadig vil være gældende, for eksempel bør der være 2 meters afstand mellem lærere og den forreste række i klasselokalet, mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem eleverne.

I situationer hvor det er vanskeligt eller umuligt at overholde afstandsanbefalinger eller regulere afstand til andre, er det vigtigt at reducere antallet og varigheden af kontakter, særligt ansigt-til-ansigt kontakter.

I daginstitutioner kan aktiviteter nu organiseres i faste grupper/stuer med et fast antal ansatte per gruppe. I skoler kan frikvartererne organiseres, så der er få klasser ad gangen. Det er centralt, at klassen/stuen er udgangspunktet for børnenes hverdag, og at der er faste voksne omkring børnene.

Sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres, hvis der er stor opmærksomhed på øvrige anbefalinger, særligt vedrørende hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

Anbefalingerne kan løbende blive opdateret.

Børne- og Undervisningsministeriet er i dialog med sektoren om, hvordan den nye dagligdag kan tilrettelægges.

Læs de opdaterede anbefalinger

COVID-19: Forebyggelse af smittespredning (sst.dk)