Hop til indhold

Lærere i folkeskolen og uddannelses- og erhvervsvejledere skal sikres et bedre indblik i de tilbud, erhvervsskolerne har. Det vil øge deres kompetencer, så de efterfølgende kan yde vejledning af højere kvalitet om uddannelsesvalg til deres elever. Kun 12 procent af lærerne mener, at de har et godt kendskab til erhvervsuddannelserne og det er blandt puljens formål at styrke kendskabet.

Børne- og Undervisningsministeriet etablerer nu en ansøgningspulje for 2020 med ansøgningsfrist den 10. juni 2020. Puljen administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og er på 2 millioner kroner årligt i 2019-2022. Ansøgerkredsen er kommuner, som søger på vegne af folkeskolerne.

Puljemidlerne skal gå til praktikforløb af to dages varighed på erhvervsskoler, hvor lærere og vejledere får kendskab til planlægning, gennemførelse og evaluering af praktisk undervisning.

Puljen er en del af EUD-aftalen ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden” fra 2018.