Hop til indhold

Nyheden er opdateret den 3. juli 2020.

Fra skoleåret 2017/18 deltog 50 skoler fra 29 kommuner i et rammeforsøg, hvor de kunne afkorte skoledagen og konvertere de frigivne ressourcer til andre typer af faglige indsatser, for eksempel tolærerordning og særlige indsatser for bestemte elevgrupper. I forsøget valgte skolerne at afkorte skoledagen med mellem 0,75 og 5 timer om ugen. 59 procent af forsøgsskolerne reducerede skoledagens længde med mere end to timer.

På de forsøgsskoler, der har forkortet skoledagen med mindre end to timer, har rammeforsøget ikke haft nogen effekt på elevernes læse- og matematikfærdigheder. De deltagende elever læser og regner ligeså godt som elever, der ikke deltog i forsøget. Elever, der i rammeforsøget fik deres skoledag reduceret med mere end to timer, oplever til gengæld et fald i læsescore på 12,7 procent i forhold til elever, der ikke har fået reduceret skoledagen.

Når det kommer til elevernes trivsel, kan rapportens registeranalyser ikke dokumentere nogen effekt af at deltage i rammeforsøget. I spørgeskemaundersøgelsen giver både elever og forældre dog udtryk for, at forsøget forbedrer børnenes balance mellem skole og fritid. 

Rammeforsøget

Rammeforsøget med fleksibel tilrettelæggelse af skoleåret løber fra skoleåret 2017/18 til skoleåret 2019/20. De deltagende skoler har primært rettet deres indsatser mod mellemtrins- og udskolingselever og har i de fleste tilfælde fokuseret på dansk og matematik.

Rammeforsøget er blevet evalueret via registeranalyser (primært data fra de nationale test og den nationale trivselsmåling), spørgeskemaundersøgelser, interviews og observationer af undervisning.