Hop til indhold

Efter sommerferien kan dagligdagen i vuggestuer, dagpleje, børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner komme tættere på, hvad børn, elever og personale var vant til inden Covid-19. Sammen med Sundhedsstyrelsen har Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet nye retningslinjer og sundhedsfaglige anbefalinger for dagtilbud, grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser samt efterskoler og frie fagskoler, som gælder fra den 1. august 2020. 

Med dem bliver det muligt at fravige den generelle anbefaling om at holde minimum en meters afstand mellem elever i samme gruppe som for eksempel i skoleklassen, på valgfagsholdet eller lignende, når det er nødvendigt for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen. Elever og kursister skal fortsat følge den generelle anbefaling om en meters afstand (og to meters afstand i særlige situationer), når de opholder sig samme sted som andre klasser eller hold på for eksempel fællesarealer.

Det betyder, at skoler og uddannelsesinstitutioner nu kan undervise efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen.

Udgangspunktet bør ifølge retningslinjerne stadig være, at børn, unge og voksne har et begrænset antal kontakter og så vidt muligt holder minimum en meters afstand til andre. Men man kan lokalt fravige den generelle anbefaling om en meters afstand inden for klassen/holdet eller lignende, når det er en forudsætning for at leve op til kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen. I dagtilbud gælder den generelle anbefaling om en meters afstand fortsat ikke, når det drejer sig om børns leg og personalets omsorg og arbejde med børnene. Samtidig skal institutioner og skoler fortsat have særligt fokus på ekstra hygiejne og på at sende personale, børn og elever hjem, hvis de har symptomer eller har været i nær kontakt med tilfælde af smitte.

Folketingets partier er glade for, at de nye retningslinjer nu er blevet offentliggjort.  

“Alle i børne- og undervisningssektoren har de seneste måneder kæmpet en brav kamp for at skabe en god hverdagen for vores børn og unge. Når jeg har talt med sektoren, er der ingen tvivl om, at anbefalingen om en meters afstand har været den absolut største barriere. Derfor er jeg rigtig glad for, at sundhedsmyndighederne vurderer, at det nu er forsvarligt for den her gruppe at fravige kravet efter sommerferien. Hverdagen bliver mere genkendelig for vores børn og unge – selvom også de fortsat, ligesom alle os andre, skal tage en række forholdsregler for at passe ekstra på hinanden,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Det vil stadig være muligt at anvende nødundervisningsbestemmelserne i helt særlige tilfælde. Det kan for eksempel være nødvendigt for skolerne og institutionerne at tage i brug, hvis man oplever smittetilfælde og er nødt til at sende et større antal børn, elever, kursister eller medarbejdere hjem. I så fald skal skolen eller institutionen begrunde, hvorfor de anvender nødundervisningsbestemmelserne på deres hjemmeside og indsende begrundelsen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil desuden foretage stikprøvebaseret tilsyn af, om skolerne følger reglerne.

For dagtilbuddene er fristen for implementering af læreplanen og gennemførsel af sprogvurderinger af de børn, der skulle have modtaget sprogvurderinger under COVID-19, forlænget til 31. december 2020.

Retningslinjerne følges op af en ny bekendtgørelse.