Hop til indhold

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance er enige om at forlænge muligheden for lokale elevfordelingsregler, som partierne indgik aftale om den 3. oktober 2019. Muligheden kommer nu også til at gælde for optaget til skoleåret 2021/22, hvis et eller flere gymnasier oplever udfordringer med elevsammensætningen. 

Forlængelse af muligheden for lokale elevfordelingsregler er blevet aktuel, fordi politiske drøftelser om en langsigtet løsning om elevfordeling på de gymnasiale uddannelser er blevet forsinket på grund af COVID-19.

Aftalepartierne er enige om at drøfte en langsigtet løsning om fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser. Drøftelserne indledes efter sommerferien 2020, så en eventuel aftale vil kunne have virkning fra skoleåret 2022/23. I den forbindelse vil partierne også drøfte taxametersystemet for ungdomsuddannelserne. 

Læs aftalen om forlængelse af mulighed for lokale elevfordelingsregler ved fordeling af elever til de almengymnasiale uddannelser (pdf)