Hop til indhold

Coronakrisen har givet landets børn og unge en ny dagligdag med nødpasning, skolelukninger, nye rammer for leg og læring, anderledes forældresamarbejde, nye digitale læringsmetoder, færre eksamener, sundhedsfaglige retningslinjer og meget mere. Erfaringerne fra den anderledes hverdag ønsker børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil at samle ind – også for at se, om der er tiltag, der med fordel kan videreføres efter coronakrisen.

Derfor inviterer ministeren nu en række organisationer på dagtilbuds-, grundskole-, ungdomsuddannelses- og voksenuddannelsesområdet til møder for i første omgang at høre, hvilke temaer og fokusområder de mener, at de kommende vidensopsamlinger skal indeholde.

”Børne- og undervisningssektoren har været nødt til at omstille sig på rekordtid på grund af COVID-19 på nogle helt grundlæggende områder som blandt andet rammer for leg, undervisning, fysisk fremmøde og relationer. Det arbejde er jeg dybt imponeret over. Alle de erfaringer, der følger med så stor en omstilling – både de gode og de dårlige – skal vi samle sammen, så vi alle kan blive klogere. Og til arbejdet har jeg brug for input fra sektoren. Derfor har jeg inviteret en række organisationer til en snak om det forestående arbejde,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

For dagtilbudsområdet vil der blive afholdt møde med områdets interessenter i regi af Kvalitetsforum for dagtilbud, mens der for grundskole- og ungdoms- og voksenuddannelserne vil blive afholdt et fælles møde med et udsnit af områdernes interessenter.

Møderne afholdes fredag den 12. juni 2020.

Danmarks Evalueringsinstitut vil stå for undersøgelserne.