Hop til indhold

Børne- og Undervisningsministeriet igangsatte i 2018 et forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen. Forsøget skal gøre os klogere på, om og hvordan teknologiforståelse bør blive en del af folkeskolens obligatoriske undervisning. 46 skoler har nu undervist i teknologiforståelse i lidt over et år.

Midtvejsevalueringen viser, at eleverne har fået en bedre teknologiforståelse. Det gælder både indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. Det er samtidig tydeligt, at der for skolerne i forsøget er tale om en helt ny faglighed. Størstedelen af det pædagogiske personale oplever for eksempel, at fagligheden er vanskelig at forstå og omsætte til undervisning. De fortæller også, at det materiale, som skal understøtte dem i at tilrettelægge undervisning, er afgørende for, at de kan gennemføre undervisningen i overensstemmelse med fagligheden.

Midtvejsevalueringen viser også, at de lokale tovholdere for forsøget på skolerne og skoleledelsen spiller en vigtig rolle i at understøtte afprøvningen lokalt.

Forsøgsskolerne fortsætter deres undervisning i teknologiforståelse frem til sommeren 2021. Derefter bliver der lavet en endelig evaluering.

Midtvejsevalueringen kan findes på emu.dk, hvor der også er mere information om forsøg med teknologiforståelse.

Om forsøget

  • Formålet med forsøget er at afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen. Eleverne skal kunne forholde sig kritisk til teknologi og forme den frem for blot at bruge den.
  • I forsøget afprøves teknologiforståelse både som et selvstændigt fag og integreret i eksisterende fag.
  • Forsøg med teknologiforståelse løber fra 2018-2021.
  • I alt 46 skoler deltager i forsøget.
  • Der er afsat i alt 54,4 millioner kroner til forsøget.
  • Læs mere om forsøget, Fælles Mål og se videoer med eksempler fra praksis på emu.dk.