Hop til indhold

Det er aftalt, at tilskuddet gøres specifikt for de enkelte institutionstyper. Formålet er at tage bedre højde for, at skolernes forskellige udbud af kurser også medfører forskelle i udgifter, da nogle kurser er dyrere at gennemføre end andre.

Derudover er aftalepartierne blevet enige om at udvide kompensationen til AMU-udbyderne ved også at kompensere for deltagerbetaling.

Hjælpepakken vil dermed kompensere for både mistet statstilskud og mistede indtægter fra deltagerbetaling med en gennemsnitlig kompensationsgrad på 75 procent. Kompensationen sker alene, hvis AMU-udbyderne oplever en lavere aktivitet i 2020 sammenlignet med 2019.

Tabellen viser de enkelte institutionstypers tilskud pr. mistet årselev efter disse justeringer.

Tilskud til AMU-udbydere ramt af COVID-19 (tilskud i kroner pr. mistet årselev i 2020 sammenlignet med 2019)

Institutionstype Tilskud i kroner
AMU-centre 128.635
Handelsskoler 83.060
Kombinationsskoler 123.412
Landbrugsskoler 115.904
Private AMU-udbydere 154.744
SOSU-skoler 90.785
Tekniske skoler 112.347
Professionshøjskoler 89.355
Universiteter 142.989

Tilskud opgøres og udbetales fortsat sidst på året, når der er klarhed over udviklingen i antallet af skolernes AMU-kursister fra 2019 til 2020.