Hop til indhold

Den 19. juni 2020 offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet nye retningslinjer for rammer og undervisningen i vuggestuer, børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner fra den 1. august, som Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Med de nye retningslinjer kommer dagligdagen efter sommerferien tættere på, hvad børn, elever og personale var vant til inden COVID-19. For eksempel kan skoler og uddannelsesinstitutioner fra august undervise efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen.

I forlængelse af de nye retningslinjer er bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af COVID-19- foranstaltninger blevet udstedt.

Bekendtgørelsen kan findes på Retsinformation (retsinformation.dk).

Bekendtgørelsen indeholder:

  • Midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud.
  • Retningslinjer for almindelig undervisning mv. ved ophør af pligten til at give nødundervisning.
  • Procedurer for beslutning om midlertidig fortsættelse eller genoptagelse af nødundervisning.
  • Forskellige undtagelser fra disse procedurer.
  • Overordnede regler ved nødundervisning fra 1. august 2020.

I helt særlige tilfælde er det fortsat muligt at anvende nødundervisningsbestemmelserne. Det kan for eksempel være nødvendigt for skolerne og institutionerne at tage i brug, hvis de efter 1. august oplever smittetilfælde og er nødt til at sende et større antal børn, elever, kursister eller medarbejdere hjem. I så fald iværksætter skolen eller institutionen umiddelbart nødundervisningen i en periode på op til fire uger og orienterer Styrelsen for undervisning og Kvalitet herom.

Er der behov for at forlænge nødundervisningen herudover, skal det begrundes på skolens eller institutionens hjemmeside, og begrundelsen skal indsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Den formular, der skal anvendes i forbindelse med den ansvarlige kommunalbestyrelse eller bestyrelses begrundelse for nødundervisning fra 1. august 2020, ligger på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2020. Reglerne om procedurer for beslutning om midlertidig fortsættelse af nødundervisning efter den 1. august 2020 træder dog allerede i kraft den 15. juli 2020.

I forlængelse af bekendtgørelsen og de nye retningslinjer er der også blevet udstedt en række ændringsbekendtgørelser med konsekvensrettelser i de hidtil gældende nødbekendtgørelser. Det drejer sig om:

Ændringsbekendtgørelserne træder i kraft den 1. august 2020.