Hop til indhold

Antallet af nye uddannelsesaftaler om lærepladser faldt med cirka 1.200 i de 12 måneder op til november 2019, hvis man sammenligner med samme periode et år tidligere.

”Vores samfund har hårdt brug for tømrere, murere og alle de andre professioner, der kommer ud af vores erhvervsuddannelser. Vi skal fra hele samfundets side gøre alt, hvad vi kan, for at få flere lærepladser. Og her lever samfundet ikke op til sit ansvar, når vi har kvalificerede elever, der kan og vil. Det er bekymrende,” understreger børne- og undervisningsministeren.

Udviklingen står i kontrast til målsætningen fra den seneste trepartsaftale, hvor målet er, at der løbende skal indgås flere aftaler, så der i 2025 indgås 8.000-10.000 flere aftaler end i 2016.

”Arbejdsgiverne skriger på uddannet og faglært arbejdskraft, og derfor kan det jo undre, at det samtidigt ikke lykkedes at oprette de nødvendige lærepladser. Der ligger en stor opgave foran os med at få løst dette ældgamle problem, ” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Med det seneste års tilbageskridt er der nu kun 1.100 lærepladser mere end i 2016. Det er langt fra målet, og der skal derfor ske noget, lyder det fra Pernille Rosenkrantz-Theil.

”Jeg tror, vi må erkende, at de værktøjer, vi har nu, ikke er tilstrækkelige til at dæmme op for den udfordring, som de manglende lærepladser udgør. Og jeg mener, der ligger en fælles opgave foran os – parterne, staten og skolerne - i at finde en løsning på det her problem, som, trods tidligere aftaler, ser ud til at fortsætte.”

Oversigt over indgåede uddannelsesaftaler for de foregående 12 måneder
November 2018 November 2019 Ændring i pct.
Indgåede uddannelsesaftaler 44.972 43.756 - 3