Hop til indhold

Undersøgelsesorienteret undervisning betyder, at lærerne ikke præsenterer facit for eleverne, men støtter eleverne i at opleve, stille spørgsmål og gennemføre undersøgelser.

Resultaterne af forsøgsprogrammet er, at en undersøgende tilgang til undervisningen i dansk styrker elevernes evner til at fortolke tekster. Den undersøgende undervisning hjælper også til at styrke læseforståelsen for de elever, der har eller er i risiko for at have udfordringer med at læse. Det gælder drenge, tosprogede elever og den andel af eleverne, der i forvejen havde svært ved at læse.

Endelig viser forsøget også, at en undersøgelsesorienterede undervisning styrker elevernes forståelse for matematik, og matematiklærerne er positive over for både opgaver og inspirationsmateriale.

Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der sammen med Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen står bag projektet, som skal styrke kvaliteten af dansk- og matematikundervisningen i folkeskolen.

Et væsentligt resultat af programmet er udviklingen af undervisningsmaterialer og inspiration til samarbejde i fagteams. Materialet skal hjælpe lærerne til at anvende en undersøgende tilgang i undervisningen. 

Læs mere om undervisningsmaterialet, og få adgang til det på kidm.dk.

Om projektet

Formålet med projektet er at afprøve, om undersøgende undervisning kan bidrage positivt til kvaliteten i dansk og matematik og dermed elevernes læring. Det undersøgende element består af at åbne fagenes indhold og metoder op på en levende og nærværende måde, der motiverer eleverne til at gå undersøgende til værks – både alene og i fællesskab.

Der var afsat 20 millioner kroner til programmet, som har beskæftiget sig med danskundervisningen i 7. og 8. klasse, samt matematik i 4. og 5. klasse.

I alt har 172 skoler og cirka 10.000 elever deltaget i programmet.

Det er UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, der har gennemført programmet i samarbejde med Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Professionshøjskolen Absalon, Professionshøjskolen UCN og University College Syd.

Læs den afsluttende evalueringsrapport (pdf).