Ligninger, kemi og kommaregler får liv, når elever møder dem rundt om på landets arbejdspladser. 

Nogle virksomheder lader være med at tage skoleklasser ind, fordi de er usikre på reglerne. Børne- og Undervisningsministeriet har i samarbejde med blandt andre Beskæftigelsesministeriet udarbejdet en vejledning, der skal hjælpe samarbejdet på vej. 

I vejledningen er der samlet korte og enkle svar på de mest almindelige spørgsmål om virksomhedsbesøg om arbejdsmiljø, børneattester og forsikring. Den klarlægger for eksempel, at hvis en medarbejder varetager undervisningen af elever, er det stadig elevernes lærer, der har ansvaret for eleverne.

Formålet med åben skole er at styrke elevernes læring ved at gøre undervisningen mere varieret og anvendelsesorienteret eller koble teori til praksis. Samtidig kan det være med til at vise eleverne nogle af de mange muligheder for videre uddannelse og job, herunder hvad de erhvervsfaglige uddannelser kan lede til. 

Virksomhederne kan gennem åben skole omvendt få mulighed for at komme ind i skolen og inspirere eleverne. Det er samtidig en måde for virksomhederne at gøre sig synlige for fremtidens medarbejdere.

Vejledningen er skrevet i et samarbejde mellem Børne- og Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Dansk Center for Undervisningsmiljø. 

I vejledningen kan man blandt andet finde svar på:

  • om det er arbejde eller undervisning, og dermed hvilke dele af arbejdsmiljøloven, der gælder,
  • hvilken forsikring, der dækker, hvis eleverne kommer galt afsted,
  • hvem der har ansvaret for at føre tilsyn med eleverne,
  • om virksomhedens medarbejdere skal have børneattest og
  • om elevernes aktiviteter i virksomheden er omfattet af overenskomsten

Vejledningen ligger på EMU Danmarks Læringsportal (emu.dk).