Hop til indhold
Af nyheden den 28. november fremgik det, at: ”Sidste skoleår begyndte 4.000 elever færre på hovedforløbet end året før”. Det korrekte antal er dog 600 elever færre. 

Af nyheden fremgik det videre, at: ”Den manglende tilgang slår særligt igennem hos de unge under 25, der ikke begynder direkte efter grundskolen. Her har der siden 2016/2017 været et fald i tilgangen på godt 2.200 unge.” Det korrekte antal er et fald på 1.850 unge. 

Der er dags dato indsat en note øverst i ovennævnte nyhed af november 2019 på ministeriets hjemmeside, hvoraf det fremgår, at der er fejl i tallene. 

Ministeriet skal beklage fejlen.