Formålet med fagmøderne er at sikre, at intentionerne om et større lokalt råderum i lovændringen om fælles mål realiseres lokalt samt at sikre, at skolerne kender til og anvender de nye læseplaner og undervisningsvejledninger. På fagmøderne sættes der særligt fokus på, hvordan det nye materiale kan understøtte lærernes tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen i de enkelte fag.

Fagmøderne afholdes fem forskellige steder i landet:

  • København: Tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 14.00-17.00
  • Næstved: Onsdag d. 26. februar 2020 kl. 14.00-17.00
  • Aarhus: Torsdag d. 5. marts 2020 kl. 14.00-17.00
  • Odense: Fredag d. 6. marts 2020 kl. 13.00-16.00
  • Aalborg: Fredag d. 13. marts 2020 kl. 13.00-16.00

Frist for tilmelding er fredag d. 31. januar.

Obs. Vi forsøger så vidt muligt, at alle fagblokke er repræsenterede på alle fagmøder med mindst ét fag. Se fordelingen af fag i de enkelte byer (pdf).

Se invitationen til fagmøderne (pdf).

Baggrunden for fagmøderne

Aftale om øget frihed om Fælles Mål i folkeskolen

Folkeskoleforligskredsen indgik den 19. maj 2017 en aftale om øget frihed om Fælles Mål i folkeskolen. Aftalen løsner bl.a. bindingerne i Fælles Mål og gør alle færdigheds- og vidensmålene i Fælles Mål vejledende. Det har medført ændring af folkeskoleloven og ændring af bekendtgørelsen om Fælles Mål og børnehaveklassen.

I juni 2018 offentliggjorde ministeriet afrapporteringen fra Rådgivningsgruppen for Fælles mål med en række anbefalinger til ministeriets kommende vejledningsmateriale om Fælles Mål, og i august 2019 udkom de nye læseplaner og undervisningsvejledninger i fagene.

Fagmøderne tager afsæt i både lempelserne i Fælles Mål, Rådgivningsgruppens anbefalinger og de nye læseplaner og undervisningsvejledninger i fagene.